„Pagrindinė tautos viltis yra tinkamas jos jaunuomenės ugdymas“.
Erazmas Roterdamietis