Seniau, vergų valdžia pirmiausia išleisdavo įstatymą. Tuomet, vergai pasipiktinę naujomis taisyklėmis, surengdavo protestą per kurį aršiausi protestantai gaudavo guminių kulkų, tačiau retais atvejais valdžiai tekdavo šiek tiek nusileisti vergams ,kad išgelbėtų savo kailius. Valdžia patobulėjo. Pirmiausiai, dirbtinai sukuriamas pasaulinis chaosas, įvedama kariuomenė su siaubą keliančiais automatais tam, kad įvedus naują įstatymą, vergai net nenorėtų burtis į minią. Ten kur minia, visuomet kažkas sprogsta…