Lietuvą puola rusai, tačiau tankai ,Lietuvos žemėje, amerikiečių.