Liaudies išmintis sako: rytas už vakarą protingesnis. Ir šiuo atveju liaudis neklysta. Rytai visuomet keliais žingsniai lenkia vakarus. Mąstant dar giliau, galime pamatyti idomų faktą. Rytas atneša saulės šviesą, šilumą, gyvybę, naują dienos pradžią ,o vakaras visa tai atima. Lygiai taip ir politikoje…